,,Margeriten``

 Acrylfarbe 60 x 80 cm

 Preis 140.- Euro leilrahmen

 verkauft

,,Mohn``

Acrylmalerei 60 x 80 cm

Preis: 140.- Euro Keilrahmen

 

,,Mohn``

Acrylfarbe 60 x 60 cm

Preis: 90.- Euro Keilrahmen

 

,,Margeriten``

Acrylfarbe 60 x 60 cm

Preis: 90.- Euro